• Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Bilgi Dökümü alımı ve Sunumu
 • Arazi Etüdü ve Yer Tespiti
 • Ruhsat Müracaat Dosya Tanzimi
 • Ön İnceleme Raporu ve Maden Arama Projesi Tanzimi
 • Ön Arama Faaliyet Raporu
 • Genel Arama Faaliyet Raporu
 • Detay Arama Faaliyet Raporu
 • İşletme/Temdit Projesi ve haritalandırma
 • İşletme Faaliyet Raporları tanzimi
 • Terk Raporu
 • Arama Ruhsat Devri
 • İşletme Ruhsat Devri
 • İmalat Ölçümleri ve Haritalandırılması
 • Hali Hazır Topoğrafik Ölçümler ve Haritalandırılması
 • Ruhsat sınırlarının tespiti ve Aplikasyonunun yapılması
 • Kübaj hesabı ve hakediş ölçümleri
 • 3 boyutlu modelleme yöntemi ile ocak modellemeleri
 • Jeolojik Harita Hazırlama
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatları ve sonuçlandırılması
 • Mera Vasıf Değişikliği hizmetleri
 • Maden arama izni için orman izin dosya tanzimi ( Sondaj, Yarma )
 • Maden İşletme izni için orman izin dosya tanzimi
 • Maden Alt yapı tesis izni için orman izin dosya tanzimi ( pasa, yol, şantiye, stok, Enerji Nakil Hattı)
 • Maden Tesis izni için orman izin dosya tanzimi (Kırma–Eleme, Cevher Hazırlama, Kesme Tesisi )
 • Gölet izni için orman izin dosyası tanzimi
 • Orman İzni Rehabilitasyon projesi tanzimi
 • Orman İzni Kademeli pasa kapatma planı tanzimi
 • Orman Teknik rapor hazırlama hizmeti